Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


jelentés 2009 II. rész

2011.09.07

  

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009. 

Tételek megnevezése 

2008. év

2009. év 

Adatok eft-ban 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

2683

1208

1. Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás

458

803 

a. alapítótól

104 

542 

b. központi költségvetésből

c. helyi önkormányzattól

125

d. egyéb

354

84 

2. Pályázati úton elnyert támogatás

2006 

202

3. Közhasznú  tevékenységből származó bevétel

62

80

4. Tagdíjból származó bevétel

157

53 

5. Egyéb

0

70

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

C. Összes bevétel (A+B)

2683

1208 

D. Közhasznú  tevékenység ráfordításai

2683 

1208

1. Anyag jellegű ráfordítás

0

0

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

3. Értékcsökkenési leírás.

4. Egyéb ráfordítások

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

1. Anyag jellegű ráfordítások

0

0

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

4. Egyéb ráfordítások

0

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

6. Rendkívüli ráfordítások

00

F. Összes ráfordítás (D+E)

2683 

1208 

G. Adózás előtti eredmény (B-E)

0

H. Adófizetési kötelezettség

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

0

0

 

 

 

 

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú  egyszerűsített beszámolója 2009. év. 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A. Személyi jellegű ráfordítások

1. Bérköltség

Ebből  –megbízási díjak

0

          - tisztelet díjak

2. Személyi jellegű kifizetések

3. Bérjárulékok 

B. A szervezet által nyújtott támogatások 

 
 

b.a költségvetési támogatás felhasználása 

Az alapítvány 2009. évben a következő támogatásokban részesült: 

jogcím

összeg 

Személyi jövedelemadó 1%-a APEH 

67 

Magánszemélyek támogatása

             397 

Központi költségvetésből, pályázatok,

Alapítótól

202

542 

Összesen

1208 

 
 

c. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Az Alapítvány vagyonát megtestesítő  eszközállomány értéke év elején 2937 eft volt, mely az év során nem változott. Mindez magába foglalja az Alapítvány számítógépét, hangszereit, népviseleteit és egyéb kellékeit. 

d. a cél szerinti juttatások 

Az Alapítvány szűkös anyagi helyzete miatt 4e ft támogatásba részesítette az Aktív Segély Alapítványt. 

e. a központi költségvetésből, a magánszemélyektől, pályázatokból, a helyi önkormányzattól, az alapítótól és az 1%-ból kapott támogatások. 

Az központi költségvetésből az Alapítvány a 2009. évben nem részesült.

A magánszemélyektől kapott 397 e ft támogatást a népviseletek, kellékek javítására, pótlására hasznosítottuk. 

A pályázati úton elnyert 202eft támogatást a pályázatban meghatározottak szerint használtuk fel. 

A helyi önkormányzattól kapott125eft-ot a Míves hagyományőrző együttes karácsonyi műsorának költségeire fordítottuk. 

Az alapítótól kapott 542eft-ot az Alapítvány ruhatárának pótlására, felújítására költöttük el.

 

Személyi jövedelemadó  1%-ból kapott 67eft-ot az Alapítvány működtetési kiadásának kiegészítésére használtuk fel.  

f.a közhasznú  szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke,illetve összege. 

         Az Alapítvány vezető tisztségviselői, valamint az együttesek vetői ezen tevékenységükért pénzügyi juttatásban (bér,jutalom, tisztelet díj stb)nem részesültek a 2009. évben. 

II. 

Az Alapítvány 2009. évi közhasznú tevékenységének rövid összefoglalása 

        Az Alapítvány 2009 évben is tovább működtette a következő közművelődési, kulturális csoportokat:

  • Táltos néptánc együttes gyermek és felnőtt csoportját
  • A Maklári, Nagytályai  míves hagyományőrző néptánccsoportot
  • Kovács Márton és zenekarát. Számukra az alapítvány biztosította a hangszerek javítását, pótlását. Az együttes tagjai a Zeneakadémia, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói. Próbáikat heti rendszerességgel Budapesten és Makláron tartják.
  •  

       Az Alapítvány szakmai és eszköz (népviselet) támogatást nyújtottaz igénylő együttesek és egyéb civil szervezetek részére. Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló iskolája, Maklári napsugár óvoda, Maklári iskola gyermekcsoportja. 

       Augusztus 20.-án népviseleti kiállításon megmutatta Maklár községnek és az ide látogató vendégeknek az Alapítvány tulajdonában lévő 12 vidék népviseletét. 

Biztosította a pedagógus továbbképzésben Német Erzsébet táncpedagógus képzését.

       Elkészítette a folklór gyűjtő Német Erzsébet és az Egri televízió munkatársa segítségével A „Táncoltam én” című dokumentumfilmet,mely 2009-be az Országos  Táncház találkozó Etno mozijában vetítésre került. 

      Havi rendszerességgel Családi és Felnőtt táncházat tartott Egerben az Ifjúsági Házban, ahol közreműködött Kovács Márton és zenekara. A táncokat tanította Német Erzsébet „A Népművészet Ifjú Mestere, Örökös aranygyöngyös táncos”, táncpedagógus és Kovács Ernő pedagógus.  

      Csoporjaik részt vettek Egerben, Makláron, Nyagytályán, Füzesabonyban és határon túl Erdélyben megrendezésre kerülő programokban.

Ilyenek voltak:

  • Egerben februárban a Dobó téren,csángó jótékonysági vacsoraesten,tejbolt megnyitón
  • Makláron a falu rendezvényein- Kakas fesztivál, Röfi fesztivál, András napi jótékonysági est az iskolában, szüreti felvonulás, református jótékonysági nap-
  • Nagytályán a Falunapon
  • Füzesabonyban a pünkösdi és szüreti fesztiválon
  • Erdélyben Moldvában a Falunapon

Karbantartotta és bővítette szülők segítségével a ruhatárat, melynek helyet Maklár község biztosítja

 

 

ÖSSZEGZÉS 

Az Alapítvány eredményes szakmai és művészeti tevékenységet végzett a 2009-es évben. 

     Ebben a sikerben jelentős része volt a kuratórium tagjainak, akik önzetlen munkával segítették az éves programok megvalósítását és ezért anyagi szolgáltatást nem vettek igénybe.

Köszönet illeti a támogató szülőket, az együttműködő civil szervezeteket, valamint azokat a szakembereket, akik különböző  együttesekben a fiatalok szemléletét pozitív irányban alakítják, kulturális érdeklődésüket felkeltik és fenntartják. 

Kívánjuk, hogy az Alapítvány által működtetett csoportok a következő  években is sikeresek legyenek, terveik megvalósuljanak. 

Az Alapítvány kuratóriuma ez úton mond köszönetet minden közreműködőnek. 

Maklár, 2010. március 30. 
   

   Német Erzsébet                              Nusser Marianna

alapító, táncpedagógus                          kuratóriumi elnök